NFR mobilitetsstipend

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene, og det blir én søknadsfrist for mobilitetsstipend.

I 2019 endrer NFR søknadskravene og vurderingskriteriene.

De fleste utlysningene rettet mot forskningsorganisasjoner har frist 10. april.

Følgende programmer planlegger utlysning med frist 10. april 2019. Følg med på ditt program for å se aktuelle utlysninger.

Mer informasjon

Mer informasjon på forskningsrådets sider og programsidene.

Publisert 18. okt. 2018 10:21 - Sist endret 18. okt. 2018 10:26