Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og skape næringsutvikling på prioriterte områder.

I 2019 endrer NFR søknadskravene og vurderingskriteriene. Programmer og aktiviteter som skal lyse ut midler til samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling med søknadsfrist 10. april 2019, vil ha en rekke felles krav til søknadene.

Følgende programmer planlegger utlysning med frist 10. april 2019. Følg med på ditt program for å se aktuelle utlysninger.

Mer informasjon

Mer informasjon på Forskningsrådets sider og programsidene.

Publisert 18. okt. 2018 10:34 - Sist endret 18. okt. 2018 10:34