2020

Kommende

Tid: 18. nov. 2020

Utlysningen gjelder støtte til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet. 

Tid: 18. nov. 2020

Det planlegges en ny utlysning av midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Tid: 18. nov. 2020

Forskningsrådet lyser ut midler til den femte generasjonen av Sentre for fremragende forskning (SFF-V). Første trinn av utlysningen har frist 18. november.

Tidligere

Tid: 16. sep. 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for innovasjonsprosjekt.

Tid: 2. sep. 2020

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike.

Tid: 2. sep. 2020

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Tyskland.

Tid: 2. sep. 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Tid: 20. mai 2020

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Grunnet korona-situasjonen er Forskningsrådets søknasdfrist utsatt til 20. mai.  

Tid: 2. mars 2020

Forskningsrådet lyer ut midler til arrangementer under Forskningsdagene.

Tid: 3. feb. 2020

Forskningsrådet lyer ut midler til arrangementer under Forskernatten, som er en del av Forskningsdagene.

Tid: 31. jan. 2020

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 31. januar.