Forskerutveksling til Frankrike (Åsgard 2020)

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 31. januar.

Utlysningen har tre deler.

  1. Åsgård forskning er rettet mot norske forskere som ønsker å dra på et ukes-langt opphold i Frankrike for å møte franske forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger. 
  2. Åsgard innovasjon er rettet mot fagfolk i grensesnittstrukturer mellom akademiske og industrielle aktører. Det  fokuserer mer spesifikt på å tilrettelegge for samarbeid vedrørende innovasjon og teknologioverføring.
  3. Åsgard staff er nytt av 2019 og er rettet mot administrativt ansatte ved universiteter og forskningsmiljøer samt forskningsfinansieringsbyråer. Programmet har til hensikt å utveksle gode metoder, men også å etablere nye partnerskap.

Det er også mulig for franske forskere å søke om midler til å besøke Norge. 

Mer informasjon

Se utlysningen.

Publisert 7. jan. 2020 16:22 - Sist endret 8. jan. 2020 14:12