Forskerutveksling mellom Norge-Frankrike (AURORA)

Utlysningen har som mål å bidra til økt forskermobilitet mellom Norge og Frankrike.

AURORA skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske utdannings- og forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike.

Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Mer informasjon

Se utlysningen på Forskningsrådets sider.

 

Publisert 18. aug. 2020 18:53 - Sist endret 18. aug. 2020 18:53