NFR forskerprosjekt

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Grunnet korona-situasjonen er Forskningsrådets søknasdfrist utsatt til 20. mai.  

Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021. Les mer om de utsatte fristene her. 

 

Følg med på ditt program for å se aktuelle utlysninger.

Mer informasjon

Mer informasjon på Forskningsrådets sider og programsidene.

Publisert 5. apr. 2019 11:17 - Sist endret 24. mars 2020 16:03