Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Utlysningen gjelder støtte til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet. 

Målet med utlysningen er å støtte prosjekter som:

  • vil gi norske forskningsmiljøer og næringsliv tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur, som understøtter forskning og innovasjon av høy kvalitet og som vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer
  • vil styrke, samordne og optimalisere utnyttelse og internasjonalisering av nasjonal forskningsinfrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer
  • gjelder ny norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur

Prosess ved UiO

Forskningsrådets utlysning av midler Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur koordineres institusjonelt via Forskningsinfrastrukturutvalget. 

Les mer  om prosessen ved UiO.  

Mer informasjon

Se Forskningsrådets sider

Publisert 18. aug. 2020 19:10 - Sist endret 18. aug. 2020 19:10