NFR innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for innovasjonsprosjekt.

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i virksomhetens planer for utvikling og bygge på et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører.

Følg med på ditt program for å se aktuelle utlysninger.

Mer informasjon

Mer informasjon på forskningsrådets sider og programsidene.

Publisert 5. apr. 2019 11:19 - Sist endret 10. juni 2020 15:45