Midler til internasjonale partnerskap (INTPART)

Det planlegges en ny utlysning av midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid.

Søknadsprosess ved UiO

Det legges opp til en intern prosess for håndtering av søknader. Se de sentrale INTPART-sidene for mer informasjon

Mer informasjon

Se nettsidene til Forskningsrådet for mer informasjon.

Publisert 18. aug. 2020 19:17 - Sist endret 18. aug. 2020 19:17