NFR kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsrådet har i 2020 én søknadsfrist for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Denne utlysningen er en fellesutlysning hvor flere av Forskningsrådets programmer deltar. Samlet lyses det ut anslagsvis 1,3 milliarder kroner til både grunnleggende og anvendt forskning. Følg med på ditt program for aktuelle utlysninger.

Mer informasjon

Mer informasjon på forskningsrådets sider og programsidene.

Publisert 5. apr. 2019 11:18 - Sist endret 10. juni 2020 15:43