Sentre for fremragende forskning – SFF V – Trinn 1

Forskningsrådet lyser ut midler til den femte generasjonen av Sentre for fremragende forskning (SFF-V). Første trinn av utlysningen har frist 18. november.

Sentrene for fremragende forskning (SFF) arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger.

Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål.

SFF-ene har mulighet for støtte i inntil ti år (5 + 5). 

Prosess ved UiO

UiOs prosess før SFF V startet opp høsten 2019, og støtter opp om universitetets ambisjoner om å lykkes godt i utlysningen. Se UiOs sider for mer informasjon.

Mer informasjon

Se Forskningsrådets sider

Publisert 18. aug. 2020 18:59 - Sist endret 18. aug. 2020 18:59