2021

Kommende

Tid: 10. feb. 2021

Forskningsrådet har i 2021 én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Tid: 10. feb. 2021

Utlysningen av stort tverrfaglig forskerprosjekt under Fellesløftet IV er utsatt fra 2020 til 2021 grunnet koronavirus. 

Tid: 17. feb. 2021

Forskningsrådet har i 2021 én søknadsfrist for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Tid: 17. mars 2021

Formålet med utlysningen er å etablere et senter for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Tid: 15. sep. 2021

Forskningsrådet planlegger å lyse ut minimum 176 millioner kroner til nasjonale forskerskoler.