NFR forskerprosjekt

Forskningsrådet har i 2021 én søknadsfrist for forskerprosjekter.

Formålet med Forskerprosjekt er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse.

Utlysningene er innrettet for å nå forskere i ulike stadier av karrieren, fremme grensesprengende forskning og internasjonalisering.

Det finnes tre typer av forskerprosjekter

  1. Forskerprosjekt for fornyelse (tidligere forskerprosjekt)
  2. Forskerprosjekt for unge talenter
  3. Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Følg med på ditt program for å se aktuelle utlysninger for deg.

Mer informasjon

Mer informasjon på Forskningsrådets sider og programsidene.

Publisert 5. juni 2020 15:50 - Sist endret 5. juni 2020 15:51