NFR kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Forskningsrådet har i 2021 én søknadsfrist for kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Søknadstypen forutsetter samarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Følg med på ditt program for å se aktuelle utlysninger.

Mer informasjon

Mer informasjon på forskningsrådets sider.

Publisert 10. juni 2020 15:41 - Sist endret 10. juni 2020 15:41