Løpende utlysninger

Her vises utlysninger med løpende frister.

Pågående

Tid: 1. jan. 202031. des. 2020

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC.

Tid: 1. jan. 202031. des. 2020

UiO:Norden lyser ut midler for å stimulere til aktivitet og forskning på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. 

Tid: 1. jan. 202031. des. 2020

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Midler tildeles for etablering av Horisont 2020 prosjekter.

Tid: 1. jan. 202031. des. 2020

UiO:Life Science supports projects at UiO that are in line with the UiO life science strategy for research, innovation and education with the aim of securing and strengthening international competitiveness in the life sciences.

Tid: 1. sep. 202031. des. 2020

Prosjektene skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge.

Tidligere

Tid: 1. mars 201931. des. 2019

Forskningsrådet lyser ut midler til minst 38 nye offentlige sektor-PhD-prosjekter med oppstart i 2019.

Tid: 28. feb. 201931. des. 2019

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, utlyser UiO midler til arrangementsstøtte.

Tid: 1. jan. 201931. des. 2019

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Midler tildeles for etablering av Horisont 2020 prosjekter.

Tid: 1. jan. 201931. des. 2019

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC.

Tid: 1. jan. 201931. des. 2019

Forskningsrådet lyser ut midler til COST informasjonstiltak rettet mot norske forskere, samt støtte til å arrangere større møter i Norge for nettverk (Management Comittee - MC) der norske forskere deltar.

Tid: 1. jan. 201931. des. 2019

UiO:Norden lyser ut midler for å stimulere til aktivitet og forskning på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. 

Tid: 8. jan. 201826. jan. 2018

Ønsker du å publisere i et Open Access-tidsskrift og må betale APC (article processing charge)? UiO-forfattere kan søke om støtte til å få dekket APC via UiOs publiseringsfond. Fondet åpner for søknader 8. januar.

Oppdatering: Alle tilgjengelige midler fra publiseringsfondet er nå fordelt.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Norwegian Centennial Chair Program ved University of Minnesota lyser ut midler til workshops. Det kan søkes om inntil $ 20 000 per workshop.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Norwegian Centennial Chair Program ved University of Minnesota lyser ut reisestipend til PhD og postdoktorer.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Nordic Centre Fudan lyser ut midler til opphold ved Fudan Universitetet eller for forskere fra Fudan til å besøke Norge.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Forskningsrådet lyser ut midler til COST informasjonstiltak rettet mot norske forskere, samt støtte til å arrangere større møter i Norge for nettverk (Management Comittee - MC) der norske forskere deltar.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

UV-fakultetets faglige ledelse tilbyr støtte for å øke søknadsandelen mot EU. Fakultetet har satt av sentrale forskningsstrategiske midler til dette også i 2018.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut støttemidler for utenlandsopphold for fakultetets stipendiater, tatt opp på fakultetets doktorgradsprogram.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Midler tildeles for etablering av Horisont 2020 prosjekter.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC.