2018

Tidligere

Tid: 8. jan. 201826. jan. 2018

Ønsker du å publisere i et Open Access-tidsskrift og må betale APC (article processing charge)? UiO-forfattere kan søke om støtte til å få dekket APC via UiOs publiseringsfond. Fondet åpner for søknader 8. januar.

Oppdatering: Alle tilgjengelige midler fra publiseringsfondet er nå fordelt.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Forskningsrådet lyser ut midler til COST informasjonstiltak rettet mot norske forskere, samt støtte til å arrangere større møter i Norge for nettverk (Management Comittee - MC) der norske forskere deltar.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Norwegian Centennial Chair Program ved University of Minnesota lyser ut reisestipend til PhD og postdoktorer.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Norwegian Centennial Chair Program ved University of Minnesota lyser ut midler til workshops. Det kan søkes om inntil $ 20 000 per workshop.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Nordic Centre Fudan lyser ut midler til opphold ved Fudan Universitetet eller for forskere fra Fudan til å besøke Norge.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Midler tildeles for etablering av Horisont 2020 prosjekter.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

UV-fakultetets faglige ledelse tilbyr støtte for å øke søknadsandelen mot EU. Fakultetet har satt av sentrale forskningsstrategiske midler til dette også i 2018.

Tid: 1. jan. 201831. des. 2018

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut støttemidler for utenlandsopphold for fakultetets stipendiater, tatt opp på fakultetets doktorgradsprogram.