2019

Tidligere

Tid: 1. mars 201931. des. 2019

Forskningsrådet lyser ut midler til minst 38 nye offentlige sektor-PhD-prosjekter med oppstart i 2019.

Tid: 28. feb. 201931. des. 2019

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, utlyser UiO midler til arrangementsstøtte.

Tid: 1. jan. 201931. des. 2019

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC.

Tid: 1. jan. 201931. des. 2019

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Midler tildeles for etablering av Horisont 2020 prosjekter.

Tid: 1. jan. 201931. des. 2019

UiO:Norden lyser ut midler for å stimulere til aktivitet og forskning på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. 

Tid: 1. jan. 201931. des. 2019

Forskningsrådet lyser ut midler til COST informasjonstiltak rettet mot norske forskere, samt støtte til å arrangere større møter i Norge for nettverk (Management Comittee - MC) der norske forskere deltar.