Støtte til arrangementer - Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, utlyser UiO midler til arrangementsstøtte.

Arrangementene det søkes om midler til, må i tema og form passe for Miljøhovedstadsåret.

Det kan søkes om støtte til alt fra fagkonferanser til populærvitenskapelige seminar til f.eks. formidlingsaktiviteter rettet mot barn og unge - her oppfordres til kreativitet!

Mer informasjon

Se den fullstendige utlysningen.

 

Publisert 17. juni 2019 09:53 - Sist endret 17. juni 2019 09:53