COST - Støtte til informasjonstiltak og større møter i Norge

Forskningsrådet lyser ut midler til COST informasjonstiltak rettet mot norske forskere, samt støtte til å arrangere større møter i Norge for nettverk (Management Comittee - MC) der norske forskere deltar.

Forskningsrådet ønsker med denne utlysningen å bidra til at Norges Management Committee (MC) medlemmer kan arrangere COST-møter i Norge, samt til økt informasjon om mulighetene som ligger i COST for norske forskere.

Kun Norges medlemmer i MC kan søke om støtte under denne ordningen. Unntaksvis kan også deltagere i COST Working Groups søke om støtte.

Det kan gis støtte til informasjonstiltak om COST i Norge. Disse kan være rettet mot forskere eller mot allmennheten.

Det kan også søkes om arrangementsstøtte i forbindelse med MC-møter som skal avholdes i Norge og som har et stort antall deltagere.

Utlysning

Se Forskningsrådets sider

Publisert 15. jan. 2019 15:57 - Sist endret 15. jan. 2019 15:57