Støtte til å sende ny ERC-søknad

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC.

Har du søkt ERC og gått videre til trinn 2, men likevel ikke fått midler? Da kan du få støtte til å forberede ny søknad. Forskningsrådet gir inntil 500 000 kroner i støtte dersom du sender inn ny søknad innen to år etter den første søknaden.

Hva kan du søke om?

  • Inntil 500 000 kroner
  • Lønn til PI i forbindelse med forbedring av søknaden
  • Utgifter til innhenting av data eller eksperimenter som kan styrke søknaden
  • Reise- og konferanseutgifter for PI

Utlysning

Se utlysningen på Forskningsrådets sider. Utlysningen har løpende frist.

 

Publisert 15. jan. 2019 16:00 - Sist endret 15. jan. 2019 16:00