Støtte til offentlig sektor PhD

Forskningsrådet lyser ut midler til minst 38 nye offentlige sektor-PhD-prosjekter med oppstart i 2019.

Utlysningen inkluderer midler til minst:

  • ti prosjekter til lærere i skolen
  • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program HELSEVEL
  • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program FINNUT
  • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program IKTPLUSS
  • tre prosjekter med relevans for Forskningsrådets program VAM

De øvrige minst 16 prosjektene har ingen tematiske føringer.

Utlysning

Offentlig sektor PhD er en rettighetsbasert ordning. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd. Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidlene er fordelt. Etter hvert som de ulike prosjektene blir fordelt, vil vi oppdatere utlysningen med informasjon om hvilke prosjekter som fortsatt er tilgjengelige.

Se utlysningen på Forskningsrådets sider.

 

Publisert 13. mars 2019 12:58 - Sist endret 13. mars 2019 12:58