Prosjektetableringsstøtte rettet mot Horisont 2020

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Midler tildeles for etablering av Horisont 2020 prosjekter.

PES-midler kan dekke:

  • Utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium
  • Reisekostnader - generelt støttes ikke reisekostnader for mulige partnere, bare for norske søkere. Dette er for å sikre at evt. partnere er genuint interesserte i å delta i prosjektsøknaden. Mulige fravik fra dette bør derfor begrunnes særlig før andre reisekostnader skal dekkes
  • Frikjøp av personale for prosjektplanlegging og utarbeidelse av søknad
  • Ekstern assistanse og rådgivning
  • Søk i patentdatabaser og lignende

Mer informasjon

Se UiO-PES2020.

 

Publisert 15. jan. 2019 16:00 - Sist endret 15. jan. 2019 16:00