English version of this page

Åpen utlysning av forsknings- og formidlingsmidler fra UiO:Norden

UiO:Norden lyser ut midler for å stimulere til aktivitet og forskning på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. 

Utlysningen er åpen for alle som er ansatt ved UiO, og søknadene behandles fortløpende.

Det kan søkes om midler til:

  • Tiltak som kan stimulere til etablering av nye tverrfaglige relasjoner/prosjekter innen Norden-forskning (f. eks workshops, konferanser, seminarer, prosjektetablering og oppstartsseminarer etc.).
  • Tiltak som styrker allerede eksisterende forskningsgrupper/prosjekter med fokus på Norden-forskning (f. eks workshops, konferanser, seminarer, lønning av vitenskapelig assistent etc.).
  • Tiltak som særlig bidrar til formidling og økt samfunnskontakt innen Norden-forskning (f. eks utadvendte arrangementer, kontaktmøter, etc.).

Mer informasjon

Se utlysningen på UiO: Nordens sider.

 

Publisert 27. nov. 2019 17:42 - Sist endret 27. nov. 2019 17:42