2020

Pågående

Tid: 1. jan. 202031. des. 2020

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC.

Tid: 1. jan. 202031. des. 2020

UiO har avsatt strategiske midler for posisjonering mot EU. Midler tildeles for etablering av Horisont 2020 prosjekter.

Tid: 1. jan. 202031. des. 2020

UiO:Life Science supports projects at UiO that are in line with the UiO life science strategy for research, innovation and education with the aim of securing and strengthening international competitiveness in the life sciences.

Tid: 1. jan. 202031. des. 2020

UiO:Norden lyser ut midler for å stimulere til aktivitet og forskning på Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. 

Tid: 1. sep. 202031. des. 2020

Prosjektene skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge.