Midler til prosjekter innen studentaktiv læring

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Program for studentaktiv læring lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter innen studentaktiv læring. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Program for studentaktiv læring er en finansieringsordning for norske universiteter og høyskoler, etablert av Diku som et i ledd i oppfølgingen av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil 3 år.

Mer informasjon

Se utlysningen for mer informasjon. Se også ressursside for utlysningen.

Publisert 23. okt. 2018 09:59 - Sist endret 23. okt. 2018 09:59