Forskningsmidler fra DKNVS 2018

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fordeler en del av den årlige avkastningen fra de fond de forvalter til støtte av vitenskapelig virksomhet.

Det lyses ut midler fra følgende fond i 2018:

DKNVS Stiftelses forskningsfond

Formål det kan søkes støtte til i 2018:

  • forskning på bærekraftig samfunnsutvikling
  • forskning knyttet til kulturminner og kulturarv
  • vitenskapelige reiser og feltarbeid
  • seminarer og konferanser
  • trykking av arbeider

Hammers legat

Formål: Støtte til vitenskapelige reiser i Norge i naturhistorisk og landøkonomisk øyemed, og til utgivelse av naturhistoriske, matematiske og filosofiske publikasjoner.

Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske stiftelses legat

Formål: Støtte til vitenskapelige undersøkelser og/eller formidling knyttet til Vitenskapsmuseets fag- og virkefelt.

Mer informasjon

Se utlysningen på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs hjemmeside.

 

 

Publisert 10. apr. 2018 15:17 - Sist endret 10. apr. 2018 15:17