Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen er nå åpen.

ExtraStiftelsen støtter forskning innen helse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. ExtraStiftelsens helseforståelse innebærer at stiftelsen støtter tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

For å søke midler fra stiftelsen må søkeren samarbeide med en godkjent søkerorganisasjon.

Mer informasjon

Se utlysningen på ExtraStiftelsens hjemmesider.

Publisert 10. apr. 2018 16:46 - Sist endret 10. apr. 2018 16:46