Lettenprisen for yngre forskere

Letten Foundation og Akademiet for yngre forskere har gått sammen om å etablere Lettenprisen. Hovedformålet med Lettenprisen er å anerkjenne og synliggjøre yngre forskeres bidrag innen helse, miljø, utvikling og likestilling i vid forstand.

Prisen på 2 millioner kroner skal deles ut annethvert år til en forsker som:

  • forsker på å løse globale utfordringer knyttet til helse, utvikling, miljø eller likestilling,
  • har utført forskning av fremragende kvalitet med stor samfunnsrelevans, og
  • er yngre enn 45 år året prisen deles ut.

En internasjonalt og tverrfaglig sammensatt komité vil velge ut en vinner på bakgrunn av en internasjonal utlysning hvor forskere fra hele verden kan søke. I tillegg til akademiske meritter må søker derfor legge ved motivasjonsbrev og en kort redegjørelse for forskningen og forskningsaktivitetene prisen skal gå til.

Mer informasjon

Se utlysningen av Lettenprisen.

Publisert 22. mars 2018 15:41 - Sist endret 22. mars 2018 15:41