NOS-HS midler til workshoper

The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) har som mål å sterke samarbeidet mellom de nordiske forskningsrådene. De støtter også samarbeid mellom nordiske forskere gjennom å finansiere workshoper.

NOS-HS lyser ut midler til forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap i de nordiske land til å arrangere serier på 2-3 workshoper i 2019-2020. Det er et krav at minst tre institusjoner fra tre forskjellige nordiske land inngår som arrangør og medarrangør av workshopene.

Målet er å styrke eksisterende forskningssamarbeid og bidra til oppbyggingen av nye forskningsfelt innen samfunnsvitenskap og humaniora i Norden.

Det kan søkes om SEK 300 000 - 450 000.

Utlysning

For mer informasjon, se NOS-HS sider.

Publisert 25. jan. 2018 17:21 - Sist endret 25. jan. 2018 17:25