Regionalt forskningsfond: Forprosjekter (RFFHSTAD)

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Forprosjektene skal stimulere til innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer. Prosjektene skal kunne videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt.

Forprosjekter skal lede opp til større innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer innenfor:

  • Læringsteknologi - "EdTech"", inkluderer oppvekst, utdanning og EdTech-løsninger for kommunal og fylkeskommunal sektor
  • Livsvitenskap - bioøkonomi, medtech, bioteknologi
  • IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner

Føringer

  • Forprosjekt for offentlig sektor, inntil kr 750 000 i støtte.
  • Krav til 25 % egeninnsats i prosjektet som helhet.
  • Bedrifter som deltar må bidra med minst 50 % egeninnsats av bedriftens totale aktivitet i prosjektet.
  • Prosjektene skal adressere regionale samfunnsutfordringer og med god forankring med aktiv deltakelse fra offentlig prosjekteier.

Søknadene konkurrerer på tvers av de ulike tematiske områdene. Utlysningen er dermed en åpen konkurransearena med bred faglig tilnærming.

Mer informasjon

Se utlysningen.

 

Publisert 16. jan. 2018 13:41 - Sist endret 30. jan. 2018 09:47