Regionale offentlige hovedprosjekter (RFFHSTAD)

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut inntil 40 millioner kroner til regionale prosjekter.

Fondet mottar søknader innenfor følgende tematiske områder der offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt:

  • Læringsteknologi - "EdTech", inkluderer oppvekst, utdanning og EdTech-løsninger for kommunal og fylkeskommunal sektor
  • Livsvitenskap - bioøkonomi, medtech, biotek
  • IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner

Prosjektene skal adressere regionale samfunnsutfordringer med god forankring og aktiv deltakelse fra offentlig prosjekteier.

Det lyses ut inntil 6 millioner kroner i støtte til hvert enkelt prosjekt. Fondet gir maksimalt 75 % støtte til regionale offentlige prosjekter. Egeninnsats kan bestå av kontanter og/eller lønnet egeninnsats. Bedrifter som deltar må bidra med minst 50 % egeninnsats av bedriftens totale aktivitet i prosjektet i henhold til regelverket for statsstøtte.

Krav til partnerskap:

  • Samarbeid med relevant FoU-miljø eller FoU-institusjon i Norge  
  • Samarbeid med relevante bedrift(er) i Norge
  • Internasjonalt samarbeid vil styrke søknaden i vurderingsfasen, men er ikke et krav

Mer informasjon

Se utlysningen.

 

Publisert 16. jan. 2018 13:32 - Sist endret 16. jan. 2018 13:45