Midler til samarbeid innen høyere utdanning (NORPART)

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning med fokus på master- og PhD-nivå. Det lyses nå ut midler til femårige prosjekter for perioden 2019-2023.

Maks beløp er 5 millioner kr (NOK). Prosjektene skal ha minst en norsk partner (f.eks. UiO) og kan ha partnere fra land i sør som står på landlisten.

Formålet med NORPART-programmet er å bygge gjensidige partnerskap.

Programmet er en etterfølger etter Kvotestipendordningen, og det er stort fokus på mobilitet av studenter og PhD kandidater begge veier.

Mer informasjon

SIU's NORPART webpage (English)

UiOs for ansatte-sider om NORPART

UiOs retningslinjer for nord-sør-samarbeid

Publisert 16. jan. 2018 12:31 - Sist endret 13. mars 2018 15:22