Midler til samarbeid med Russland

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut midler til faglig samarbeid innen høyere utdanning med Russland. 

Målet med programmet er styrket norsk-russisk kunnskapsamarbeid på områder der Norge og Russland har felles interesser.

Høsten 2018 lyser SIU ut midler til treårig prosjektsamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Russland. Det kan søkes om støtte på inntil 300 000 kroner per prosjekt. 

Utlysningstekst og søknadsskjema blir tilgjengelig i mars 2018.

Mer informasjon

Se SIUs sider.

Publisert 9. mars 2018 17:42 - Sist endret 9. mars 2018 17:42