Midler til samarbeid innen høyere utdanning (UTFORSK)

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyser ut midler til faglig samarbeid innen høyere utdanning med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

UTFORSK gir støtte til faglig fundert samarbeid innen høyere utdanning, med sikte på langsiktige og institusjonelt forankrede samarbeidsrelasjoner med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

I år lyses det ut midler til toårige prosjekter. Toårige prosjekt kan støttes med inntil 300 000 NOK.  

Mer informasjon

Se utlysningen på SIUs sider.

Publisert 9. mars 2018 16:56 - Sist endret 9. mars 2018 16:56