English version of this page

UiO:Energi lyser ut såkornmidler

UiO:Energi lyser ut såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning.

UiO:Energi ønsker med denne utlysningen å stimulere til aktivitet som kan styrke og støtte energirelatert forskning i tilknytning til de store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horisont 2020 og ENERGIX.

For å styrke oppbyggingen av relevante fagmiljøer ved UiO, støtter UiO:Energi også tiltak som er rettet mot økt samarbeid internt og eksternt.

Tiltak som styrker internasjonalt samarbeid vil bli prioritert.

Utlysning

Se utlysningen på sidene til UiO:Energi for mer informasjon.

Publisert 23. okt. 2018 10:43 - Sist endret 23. okt. 2018 10:43