English version of this page

UiO:Livsvitenskap lyser ut konferanse- og arrangementsstøtte

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangementer som er i tråd med satsingens strategi.

Hensikten med arrangementsstøtten fra UiO:Livsvitenskap er å stimulere til økt tverrfaglig samarbeid og støtte opp under satsingens innsatsområder.

Hver søker kan få maksimalt kr. 50 000 og bidraget fra UiO:Livsvitenskap kan ikke utgjøre mer enn halvparten av budsjettet.

Mer informasjon

Se utlysningen på UiO:Livsvitenskap sine sider.

Publisert 5. apr. 2018 14:54 - Sist endret 5. apr. 2018 14:54