English version of this page

UiO:Livsvitenskap lyser ut internasjonaliseringsstøtte

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer og doktorgradsstudenter ved UiO kan søke om støtte for å styrke samarbeidet med internasjonale forskningsmiljø.

Det kan søkes om midler til:

  1. Planlegging og etablering av prosjektsamarbeid
  2. Kortere opphold for yngre forskere ved sterke, internasjonale forskningsmiljøer

Hver søknad kan innvilges maksimalt kr. 50 000.

Se utlysningen på UiO:Livsvitenskap sine sider for mer informasjon.

Publisert 10. apr. 2018 16:45 - Sist endret 10. apr. 2018 16:45