UiO:Norden støtte til publisering

Forskere ved minst to institutter eller fakulteter ved UiO med ulik fagprofil som planlegger utgivelse av tverrfaglige monografier, antologier eller temanummer i vitenskapelige tidsskrifter i tråd med UiO:Nordens profil kan søke om inn til kr. 70.000 i publiseringsstøtte.

For å kunne søke må prosjektet være utviklet så langt at det foreligger konkrete planer for publikasjonen.

Prosjektet kan realiseres på flere måter:

  • Konferanseproceedings, der det skriftlige materialet etter en konferanse publiseres.
  • Invitert antologi, der enkeltindivider inviteres til å bidra med kapitler.
  • Åpen antologi: Etter åpent call for papers innen et gitt tema.
  • Et temanummer (spesialnummer) av et tidsskrift som inneholder et antall bidrag innen et gitt tema i regi av en eller flere gjesteredaktører.

Tilskudd gis bare til publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler.

Det gis primært støtte til kostnader forbundet med produksjonen, som skriveworkshop, språkvask, trykking, nettutgivelse og andre liknende formål.

Utlysning

Se utlysningen på UiO:Nordens sider for mer informasjon.

Publisert 21. des. 2017 15:51 - Sist endret 21. des. 2017 15:51