2019

Tidligere

Tid: 15. des. 2019

UiO:Energy funds the development of Thematic Research Groups (TRG) aimed at addressing challenges related to the transition towards more sustainable energy systems and societies.

Bildet kan inneholde: tekst, font, rosa, logo, violet.
Tid: 6. des. 2019

Tysk-norsk senter ved Universitetet i Kiel (DNSZ) har utlysning av såkornmidler til prosjekter for samarbeid med denne institusjonen.

Tid: 1. des. 2019

The foundation offers financial support to post-graduate students at the University of Oslo pursuing international studies within the humanities and social Sciences.

Tid: 1. des. 2019

Vitenskapelig ansatte og studenter ved UiO kan søke UiO:Livsvitenskap om midler til delfinansiering av åpne arrangement som er i tråd med satsingens strategi.

Tid: 15. nov. 2019

UiO:Energy announces seed funding to activitities to strengthen energy and energy related research. 

Tid: 15. nov. 2019

UiO:Norden lyser nå ut midler til maksimalt tre tverrfakultære forskergrupper for perioden 2020-2022. 

Tid: 15. nov. 2019

ReNEW announces a targeted call for mobility, workshop and open access grants for University of Oslo.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, azure, elektrisk blå.
Tid: 13. nov. 2019

NordForsks nye program har som målsetting å fremme tverrfaglig forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder.

Tid: 22. okt. 2019

Diku lyser ut midler til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring.

Tid: 22. okt. 2019

NordForsk announces NOK 17 million to fund 5-6 new Nordic Research Infrastrucutre Hubs for the period 2020-2022.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 15. okt. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret tar nå imot søknader om å bli Young CAS fellow i 2020/2021.

Tid: 25. sep. 2019

InternAbroad støtter norske institusjoner som vil bygge ordninger for studiepoenggivende internasjonal praksismobilitet i Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika eller USA.

Tid: 25. sep. 2019

Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge, USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet.

Tid: 7. juni 2019

Durham University lyser ut forskningsstipend for 2020/21 gjennom sitt Institute of Advanced Study (IAS). 

Tid: 1. juni 2019

Ny søknadsrunde for forskningsmidler fra ExtraStiftelsen er nå åpen.

Tid: 29. apr. 2019

Diku lyser ut midler til nye Sentre for fremragende utdanning (SFU). Målet er å etablere tre til fire nye sentre. 

Tid: 1. apr. 2019

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) fordeler en del av den årlige avkastningen fra de fond de forvalter til støtte av vitenskapelig virksomhet.

Tid: 1. apr. 2019

Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, lyser ut midler til forskningssamarbeid med norske institusjoner for det akademiske året 2019-2020.

NB! Søknadsfristen er utsatt til 1. april.

Tid: 15. mars 2019

Det vil i år deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til folkehøgskolerelatert forskning. Stipend vil bli utdelt til "personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske."

Tid: 1. mars 2019

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Tid: 1. mars 2019

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot eksellenseutlysninger.

Tid: 1. mars 2019

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot innovasjon og praksisnær forskning.

Tid: 28. feb. 2019

Kavlifondets program for helseforskning lyser ut totalt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler barn og ungdoms psykiske helse.

Tid: 22. feb. 2019

UiO:Norden lyser ut midler til Open Access publisering for forskere ved UiO.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 14. jan. 2019

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret mottar nå prosjektforslag for 2021/2022.