DNSZ såkornmidler

Tysk-norsk senter ved Universitetet i Kiel (DNSZ) har utlysning av såkornmidler til prosjekter for samarbeid med denne institusjonen.

Bildet kan inneholde: tekst, font, rosa, logo, violet.

Utlysningen omfatter både forskning og undervisning, og alle fagfelt.

Det kan søkes om midler til aktiviteter som workshops, studiegrupper eller symposier, til dels også for lengere individuelle opphold så lenge oppholdet skal gi en «nettverkseffekt».

Denne siste gangen er prosjektperioden bare til sommeren 2020 og alle aktiviteter må være avsluttet pr. 15. juni 2020.

Mer informasjon

Se utlysningen på DNSZ hjemmesider.

Publisert 4. des. 2019 13:27 - Sist endret 4. des. 2019 13:27