Regionalt forskningsfond: Forprosjekter (RFFHSTAD)

Regionalt forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) lyser ut midler til forprosjekter.

Forprosjektene skal stimulere til innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer. Prosjektene skal kunne videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt.

Forprosjekter skal lede opp til større innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer

Mer informasjon

Se utlysningen.

 

Publisert 19. feb. 2019 13:44 - Sist endret 19. feb. 2019 13:47