UVs særlige forskningssatsninger 2019: Eksellenseutlysninger

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot eksellenseutlysninger.

Fakultetet ser at det behov for å videreutvikle kompetanse og styrke kapasiteten for å få gjennomslag på flere søknader innenfor eksellenseutlysninger (f.eks. ERC, FRIPRO, Marie Sklodowska Curie Innovative Training Networks). Arbeidet med slike søknader krever ofte en viss grad av langsiktighet, og det vil derfor primært lyses ut midler for arbeid med søknader på forventede utlysninger i 2020.

Det kan søkes om støtte på inntil kr 200.000,- for å dekke kostnader i forbindelse med det forberedende søknadsarbeidet. Midlene skal benyttes til aktiviteter/utstyr som bidrar til utvikling av søknaden.

Mer informasjon

Se den fullstendige utlysningen.

 

Publisert 15. jan. 2019 10:29 - Sist endret 15. jan. 2019 10:29