UVs særlige forskningssatsninger 2019: Innovasjon og praksisnær forskning

Det utdanningsvitenskapelige fakultet lyser ut midler til utvikling av søknader og prosjektet rettet mot innovasjon og praksisnær forskning.

Stimuleringsmidlene skal gå til å utvikle prosjektideer som er relevante for innovasjonsutlysninger og/eller har potensiale til å lanseres for samarbeidspartnere innenfor rammen av desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM).

Midlene skal benyttes til å utvikle søknader i løpet av 2019 som er rettet mot innovasjonsutlysninger, eller til å utvikle konsepter i samarbeid med utdanningssektoren som kvalifiserer som FoU-prosjekter innenfor rammen av DEKOM.

Mer informasjon

Se den fullstendige utlysningen.

 

Publisert 15. jan. 2019 10:23 - Sist endret 15. jan. 2019 10:23