Young CAS Fellow

Senter for grunnforskning (CAS) introduserer nå Young CAS Fellow, en ny satsing for unge forskere.

Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere som ikke faller inn under CAS sin ordinære prosjektstøtte, enten fordi de ikke ennå har fast stilling eller fordi de er så tidlig i karrieren at et helt år som gruppeleder på CAS ikke lar seg gjennomføre. 

Som Young CAS Fellow vil man til få støtte fra CAS på inntil 175 000 NOK i ett år. Midlene skal brukes til utforming av prosjekter, nettverksbygging og tre samlinger, hver på inntil 5 dager. Tiltakene skal gi unge forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren. 

Det vil i 2019 være avsatt midler til to Young CAS Fellows. 

Mer informasjon

Se utlysningen på CAS sider.

Publisert 14. des. 2018 11:32 - Sist endret 14. des. 2018 11:32