2020

Kommende

Tid: 15. des. 2020

Senter for grunnforskning (CAS) lyser nå ut Young CAS Fellow for 2021/23.

Tid: 31. des. 2020

UiO:Energi lyser ut midler til konvergensmiljøer innen bærekraftig energi.

Tidligere

Tid: 15. nov. 2020

UiO:Energi lyser ut såkornmilder for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning.

Tid: 15. okt. 2020

Stiftelsens midler skal gå til pedagogisk grunnforskning og til utprøvingstiltak.

The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences
Tid: 28. sep. 2020

The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences (NOS-HS) announces a call for journal grants in 2020. 

Logo Diku
Tid: 23. sep. 2020

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov.

Tid: 7. sep. 2020

SPARK samfunnsinnovasjon er et toårig pilotprogram som skal bidra til økt sosial innovasjon. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.
Tid: 1. sep. 2020

UiO:Norden lyser ut midler til inntil 5 tverrfaglige forskergrupper.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.
Tid: 10. aug. 2020

UV fakultet lanserer i år en satsning på yngre forskere som ønsker å søke om midler til forskerprosjekter.

Søknadsfristen er utsatt til 10. august kl. 12.00.

Tid: 26. juni 2020

NB! Søknadsfristen er utsatt til 26. juni. 

Logo Diku
Tid: 8. juni 2020

Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Tid: 1. mai 2020

Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) facilitates international research in organizational social science. They have a biannual call for visiting scholars at the Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University.

Tid: 1. apr. 2020

Peder Sather Center ved University of California, Berkeley, lyser ut midler til forskningssamarbeid med norske institusjoner for det akademiske året 2020-2021.

Tid: 1. apr. 2020

Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) facilitates international research in organizational social science. They have a biannual call for visiting scholars at Stanford University.

The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences
Tid: 31. mars 2020

The joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences (NOS-HS) announces a call for workshop grants in 2020. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, symbol.
Tid: 13. mars 2020

For 2020 ønsker fakultetet å stimulere til utvikling av gode prosjekter.

Tid: 28. feb. 2020

Kavlifondets program for helseforskning lyser ut midler til forskningsprosjekter som omhandler barn og ungdoms psykiske helse.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, varemerke, nummer.
Tid: 26. feb. 2020

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) invites consortia around the Nordic region to propose collaboration projects within e-infrastructure (digital infrastructure) of joint Nordic interest. 

Logo UiO
Tid: 1. feb. 2020

Utlysning av prosjektmidler for digital vurdering 2020.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, azure, elektrisk blå.
Tid: 16. jan. 2020

NordForsk is now issuing a call for proposals for research and innovation projects on digitalisation of the public sector. The call has a budget of EUR 7,4 million.

Bildet kan inneholde: logo, tekst, linje, font, grafikk.
Tid: 15. jan. 2020

Senter for grunnforskning (CAS) er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Senteret mottar nå prosjektforslag for 2022/2023.