Prosjekter innen studentaktiv læring

Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Logo Diku

Hva kan søkes støtte til?

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil 3 år. 

Det overordnede målet med ordningen er å styrke studentenes læring. Gjennom ordningen støttes prosjekter som:

  • utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utforming og gjennomføring av studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner

Mer informasjon

Se utlysningen på Dikus sider.

Publisert 3. mars 2020 09:52 - Sist endret 3. mars 2020 09:52