NORHED II 2021-2026

NB! Søknadsfristen er utsatt til 26. juni. 

UiO deltar i Norads program for kapasitetsbygging, forskning og utdanning i samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i lav- og mellominntektsland, the Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development (NORHED).

Utlysningen gjelder både treårige og seksårige samarbeidsprosjekter. For treårige prosjekter kan det søkes om ca. 10 millioner kr. Seksårige prosjekter kan ha et budsjett på 15-20 millioner kr. 

Mer informasjon

Se UiOs sider og utlysningen på Norads sider.

Publisert 11. juni 2020 15:10 - Sist endret 11. juni 2020 15:10