Prosjektmidler til IT i utdanning

Utlysning av prosjektmidler for digital vurdering 2020.

Logo UiO

UiO har 5 millioner kroner til disposisjon som strategiske midler til IT i utdanning. Disse midlene er av Universitetsstyret bestemt brukt på tiltak som kan stimulere til innovasjon, nytenkning og utvikling innen underveisvurdering og digital eksamen.

Midlene vil gå til å finansiere pilotprosjekter som tester ut ulike digitale arbeidsmåter og løsninger innen formativ og summativ vurdering. En ambisjon er at slike piloter skal lede frem til mer standardiserte løsninger innen disse feltene.

Hva kan det søkes om?

  • Det kan søkes om prosjekter innen en økonomisk ramme på inntil 1 million kroner per prosjekt.  
  • Midlene kan gå til frikjøp av vitenskapelige og teknisk-administrative ressurser, anskaffelse av programvare, teknisk utvikling og prosjektdrift. Merk at anskaffelser eller utvikling av teknologier må følge regler for innkjøp og IT-sikkerhet og at det må settes av ressurser til dette arbeidet i prosjektet.

Prosjektklekkeri 9. januar

I forbindelse med utlysningen arrangerer LINK prosjektklekkeri 9. januar 09:00 - 11:30 i Linken.

Mer informasjon

Se utlysningen for mer informasjon.

Publisert 6. jan. 2020 16:12 - Sist endret 6. jan. 2020 16:12