SPARK samfunnsinnovasjon

SPARK samfunnsinnovasjon er et toårig pilotprogram som skal bidra til økt sosial innovasjon. 

Prosjekter som innvilges vil få veiledning fra mentorer, milepælsbasert finansiering og opplæring for å videreutvikle ideen. 

SPARK bygger på en vellykket modell fra UiO: livsvitenskap. SPARK samfunnsinnovasjon vil utvikles underveis, og hovedmålet er å få forskning og kunnskap raskere ut i samfunnet og i bruk. Prosjekter som blir tatt opp på SPARK-programmet får veiledning og finansiering.

UV fakultetets frist for å levere forslag er 15. september. Intern søknadsfrist er 7. september.

Ta kontakt med seksjonsleder Linn Stølan om du har spørsmål til utlysningen.

 

 

Publisert 21. aug. 2020 10:36 - Sist endret 21. aug. 2020 10:36