Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning

Stiftelsens midler skal gå til pedagogisk grunnforskning og til utprøvingstiltak.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og til utprøvingstiltak. Forskning innenfor spesialpedagogikk anses som særlig relevant.

I år deler fondet ut inntil kr 40 000 i form av vitenskapelige stipend.

Mer informasjon

Se utlysningen på sidene til Unifor.

Publisert 4. sep. 2020 14:42 - Sist endret 4. sep. 2020 14:42